تازه ترین ها

سن پایتختی تهران چقدر است؟

تهران برای نخستین بار در زمان قاجارها و همزمان با به قدرت رسیدن بنیادگذار این سلسله یعتی آقا محمدشاه قاجار به عنوان پایتخت ایران اعلام شد. آقا محمد خان در نوروز سال ۱۱۶۴ خورشیدی در این شهر تاج گذاری و آن جا را به عنوان مرکز حکومت خود تعیین... ادامه مطلب

سیری در ایران

کوهرنگ ، پیوندگاه کارون و زاینده رود

در دامنه های زردکوه در استان چهارمحال و بختیاری شهرستانی جای گرفته است که سرچشمه های زاینده رود و کارون از آن می جوشد و اصفهان و خوزستان را سیراب می کند. همسفر مارکوپولو در تورهای چهارمحال و بختیاری باشید.   شهرستان کوهرنگ این شهرستان،... ادامه مطلب