درباره مجله ایرانگردی

دربارۀ ما

ایران را دیدن و ایران را گشتن، اندک اندک می رود تا میل و خواسته ای فراگیر در میان همۀ ایرانیان شود.

گویی ایرانیان بیش از پیش دلشان می خواهد ایران را با تماشا و گشت و گذار بشناسند.

همه جای ایران دیدنی است از جنگل های شمالی تا کویرهای مرکزی، از کوهستان های مرتفع غربی تا سواحل پست جنوب شرقی.

بی دلیل نبوده که فردوسی، هزار سال پیش گفته که ایران چو باغی است خرم بهار.

به راستی که فردوسی ایران را به حق به باغی تشبیه کرده که هر گل این گلستان بوی خودش را دارد.


مجله ایران گردی مارکوپولو برای برآوردن میلِ دانستن و خواستۀ گشت و گذار ایرانیان
و در راستایِ اهدافِ دانش بنیادانۀ گروه گردشگری مارکوپولو راه اندازی شده است. 

این مجله می کوشد تا با نگاهی علمی و برپایۀ مستندات دقیق و تحقیقات میدانی گسترده ایران را به ایرانیان و فارسی زبانان بشناساند.

براین اساس مجلۀ گردشگری مارکوپولو در بخش ایرانشناسی می کوشد تا دفتری گویا و علمی از تاریخ و فرهنگ و هویت ایرانی باشد و در بخش ایرانگردی جاذبه ها و دیدنی های ایران زمین را با زبانی رسا و شیرین و نگاهی دقیق معرفی کند.

اهداف مجلۀ گردشگری مارکوپولو:

  • گسترش فرهنگ سفر و گشت و گذار در ایران،
  • فرهنگ سازی در زمینۀ گردشگردیِ پرمحتوا بر پایۀ هویت ایرانی-اسلامی،
  • توسعۀ راهکارهای کارآمد و قابل دسترس در زمینۀ گردشگری،
  • تمرکز بر محتوای تخصصی و دانش بنیادانه و پرهیز از نظرات و مطالب غیرحرفه ای،
  • مقابله با مطالب غیرعلمی و سلیقه ای در حیطۀ ایرانشناسی و ایرانگردی،
  • Go proper here https://prvtzone.ws/forums/enroll-accounts-ssn-dob-paypal-etc.70/ the various search engines right.
  • معرفی جاذبه های تاریخی- فرهنگی ایران بر پایۀ مستندات علمی و تحقیقات میدانی،
  • شناساندن جاذبه های طبیعتی ایران با نگاهی به حفظ و پایداری محیط زیست.

مجله ایران گردی مارکوپولو امیدوار است با تلاش متخصصان حرفه ای خود، بتواند به گسترش گردشگری ایران زمین کمک شایانی بکند.